Начало

Enablin+

Проектът ENABLIN+ е международно партньорство за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2017 г. Той е насочен към нуждите на деца и младежи с комплексни и интензивни нужди от подкрепа (КИНП), хората, които се грижат за тях и тези, които ги подкрепят. Проектът цели разработването на система за интердисциплинарно обучение на работното място, където специалисти и родители от различни професионални среди учат заедно, с цел подобряване на включването, насърчаване на деинституционализацията и подобряване на качеството на живот на децата с КИНП от различни възрастови групи.

Дръжте ме в течение!

Регистрирайте се за бюлетина на Enablin+

Common Core Enablin+

Together!

logo_partner.jpg Партньорите в европейския проект Enablin+ са 8.


Но ВИЕ (или Вашата организация) също можете да бъдете част от това!


logo_associate.jpg

Искате ли да се присъедините към

нашата международна мрежа?

logo_GP.jpg